NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
CENTRUM SZKOLENIOWO - EDUKACYJNE 
P&M Management Group
ul. Płużańska 15,  02-470 Warszawa ( Siedziba Główna)

Odział w Warszawie ul.Twarda 18, 00-105 Warszawa
REGON 147292371


NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
CENTRUM KSZTAŁCENIA I ROZWOJU KADR
P&M Management Group

ul. Płużańska 15,  02-470 Warszawa ( Siedziba Główna)

Odział w Warszawie ul.Twarda 18, 00-105 Warszawa

REGON 364027971


Paweł Siwakowski pawel.siwakowski@pm-managementgroup.pl

Monika Wójcik monika.wojcik@pm-managementgroup.pl


doradztwo-usługi: biuro@pm-managementgroup.home.pl

szkolenia: szkolenia@pm-managementgroup.home.pl

sekretariat: sekretariat@pm-managementgroup.home.pl
Zapraszany od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 -17:00.


tel: + 48 22 122 02 35

tel: + 48 22 122 02 47

fax: + 48 22 122 02 49