logomalepng

**


Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group

Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group to firma szkoleniowo-doradcza zajmująca się organizacją i przeprowadzaniem szkoleń, kursów, wykładów oraz doradztwem z zakresu HR, Prawa Pracy, Prawa Cywilnego, HACCP, BHP oraz rozwoju osobistego i zawodowego. Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group jest również organem prowadzącym Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego  Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group. 

Placówki oferują kursy specjalistyczne, zawodowe jak i hobbistyczne o różnej tematyce,  w trybie stacjonarnym i   e-learningowym.

Firma specjalizuje się w kursach z zakresu HR, prawa pracy, zarządzania, marketingu, ale w jej ofercie znaleźć można wiele innych interesujących kursów dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy. Szkolenia adresowane są do osób pragnących zdobyć nowy zawód, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć wiedzę, ale szczególnie polecane są dla osób bezrobotnych pragnących zaistnieć na rynku pracy.

Firma współpracuje z organami administracji państwowej oraz z ekspertami z doświadczeniem praktycznym, systematycznie podnoszącymi swoje kwalifikacje w celu polepszenia jakości oferowanych szkoleń i kursów.


Misją naszego działania jest jak najskuteczniej przekazać naszą wiedzę i umiejętności poparte wieloletnim doświadczeniem i oraz zaangażowaniem naszych ekspertów.

Program naszych szkoleń/kursów opiera się na wykładach i ćwiczeniach praktycznych, które przekładają się na efekty a dzięki nabytej wiedzy i warsztatom nasi kursanci stają się cennymi specjalistami w danej dziedzinie.

W ramach doradztwa specjalizujemy się w przygotowywaniu rozwiązań dla firm, oferując niezbędną pomoc w zakresie HR, BHP, HACCP, GHP/GMP, zarządzania placówką handlową, marketingu, jakości usług i wiele innych porad związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

W ramach kursów i szkoleń podnosimy lub doskonalimy kompetencje kadry zarządzającej jak również pracowników:

biznesowe - zwiększające wydajność i efektywność na stanowisku pracy, przedsiębiorczość, innowacyjność, elastyczność i pracę zespołową

firmowe - służące rozwojowi firmy, pozwalające na realizację celów i wartości firmowych

osobiste - skoncentrowane na doskonaleniu własnym, samodyscyplinie i orientacji na cel

społeczne - pozwalające na doskonalenie współpracy z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi

poznawcze - rozwijające myślenie i uczenie się

W naszej ofercie znajdą Państwo następujące formy realizacji programów rozwojowych:

szkolenia / kursy otwarte - realizowane cyklicznie dla pojedynczych osób / pracowników firmy

szkolenia / kursy zamknięte - które dostosujemy do Państwa firmy i potrzeb.
szkolenia on-line - cały kurs w formie elektronicznej, dzięki czemu mogą Państwo wziąć w nim udział w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie, oszczędzając przy tym na kosztach w porównaniu z kursem stacjonarnym. 

Doradztwo - dostarczamy wiedzę, umiejętności oraz narzędzia do efektywnego zarządzania zasobami i procesami w firmie. 

Nasze doświadczenie, kreatywność i rzetelność sprawiają, że zaspokojone zostają potrzeby kadry zarządzającej jak i pracowników biorących udział w szkoleniach.

Skorzystaj z naszej wiedzy!


Gwarantujemy Państwu:

-wzrost kompetencji Państwa pracowników

w wyznaczonym obszarze,

-osiągnięcie postawionego

nam celu szkolenia,

-zadowolenie i satysfakcję

Państwa pracowników,

-zaświadczenia ukończenia szkolenia.